TEST 93: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
个 - 儿 - 出 - 原 - 可 - 向 - 听 - 天 - 射 - 席 - 延 - 弹 - 有 - 激 - 还 -

1. všemi směry / do všech stran / na všechny strany > 朝 各 个 方
2. být úspěšný / mít úspěch > 成 就
3. na slunci / za denního světla > 在 太 阳 下 面 / 在 阳 光 照
4. Naštěstí je dnes tady. > 幸 好 他 今 在 这 里 。
5. tady dole > 下 边
6. Zavolejte mi, prosím, taxi! > 请 替 我 叫 一 辆 租 汽 车 。
7. Kde mohu (za)parkovat? > 什 么 地 方 以 停 车 ?
8. je nejvyšší čas > 再 不 能 拖
9. Je to ještě daleko? > 好 远 吗 ?
10. Nemohu pohnout pravou rukou. > 我 的 右 臂 膀 不 能 动
11. Jen klid! / V klidu! > 请 安 静 ! / 不 要 动 !
12. Toje zajímavý projekt. > 这 是 一 有 趣 的 项 目 。
13. posadit se ke stolu / za stůl > ( 就 餐 )
14. Promiňe! / Pardon! / Odpusťte! > 谅 ! / 对 不 起 !
15. účastnit se kursu > 一 门 课 / 参 加 一 门 课 程

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!