TEST 72: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
于 - 以 - 们 - 你 - 可 - 天 - 岛 - 己 - 想 - 煮 - 生 - 病 - 结 - 肯 - 走 -

1. Přijímáte šeky? > 收 支 票 吗 ?
2. ušpinit se > 把 自 弄 脏
3. Můžeme zapálit oheň > 我 们 可 生 个 火 吗 ?
4. Máme jít do zoologické zahrady / do zoo nebo do muzea? > 该 去 动 物 园 还 是 博 物 馆 ?
5. na ostrově > 在 一 个
6. vařit kávu > 咖 啡
7. Jak dlouho jste už nemocný? > 您 已 经 生 多 久 了 ?
8. zapálit / rozdělat oheň > 点 火 /
9. Chěl bych třicet litrů. > 要 三 十 升 。
10. blížit se ke konci >
11. Dnes jdu na trh. > 我 今 去 集 市 。
12. to je od tebe hezké > 谢 谢 的 好 意
13. hodin(k)y jdou špatně > 这 钟 得 不 准
14. Mohl bych vidět ten pokoj? > 以 看 下 房 间 吗 ?
15. Proč? / Z jakého důvodu? > 什 么 原 因 ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!