TEST 34: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
三 - 不 - 严 - 会 - 剩 - 剩 - 就 - 德 - 戴 - 朝 - 禁 - 管 - 自 - 警 - 运 -

1. přesto to (u)dělám > 这 样 我 还 是 这 么 做
2. všemi směry / do všech stran / na všechny strany > 各 个 方 向
3. už / již dnes > 今 天
4. vážná nehoda > 一 个 重 的 事 故
5. Zavolejte policii, prosím! > 请 叫 察 !
6. zbýt / být přes počet > 多 于 /
7. Zbytek je pro Vás. / Zbytek si nechte. > 下 的 ( 找 头 ) 归 您 。
8. nemít (žádné) štěstí > 没 有
9. změnit svůj názor > 改 变 己 的 看 法
10. to půjde > 成 功 的 / 车 到 山 前 必 有 路
11. nosit klobouk > 一 顶 帽 子
12. rozumí německy > 他 懂
13. (po) tři roky > 年 之 久
14. Promiňe! / Pardon! > 请 原 谅 ! / 对 起 !
15. Vylepování (plakátů) zakázáno! > 止 招 贴 !

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!