TEST 6: čeština - čínština

Drag the word to the blank!
制 - 受 - 哪 - 岁 - 德 - 感 - 戒 - 止 - 火 - 熟 - 玩 - 甜 - 试 - 语 - 钟 -

1. učím se německy > 我 学
2. přítel / můj dobrý známý > 我 的 一 个 朋 友 / 大
3. za to děkuji Vám > 为 此 我 向 您 表 示
4. Kde je koupelna? > 游 泳 池 ( 浴 室 ) 在 里 ?
5. nerozumí vtipu / nemá smysl pro humor > 他 不 懂 得 开
6. jet vlakem > 车 / 经 铁 路 走
7. chutná to sladce / má to sladkou chuť > 味 道 是
8. zlatý / ze zlata > 金 的 / 用 金 子 作 的
9. složit zkoušku > 通 过 一 门 考
10. anglicky > 用 英
11. hodin(k)y jdou správně > 走 时 准 确
12. Kolik Vám je (let)? > 您 多 大 数 了 ?
13. nosit prsten > 戴 一 枚
14. Kouření zakázáno! > 吸 烟 !
15. Jste zraněn? > 伤 了 吗 ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!