TEST 100: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
őrülten - őrzött - őszintén - Ön - árammal - Leállíthatom - amennyire - emberek - emlékezetére - ilyet - kárt - lő - már - mond - semmi -

1. na paměť ... / ke vzpomenutí ... > vki
2. jak chcete > ahogy akarja
3. Tak dost! / Konec! / Přestaňs tím! > Most elég!
4. jako bláznivý / jako blázen >
5. Viděl to kdy někdo? / Viděl jsi někdy něco takového? > Láttak már ?
6. Blízko odsud je hlídané parkoviště. > Itt a közelben van egy parkoló.
7. mluvit otevřeně > beszél
8. do toho Vám nic není > köze hozzá
9. poděkovat za co > köszönetet vmiért
10. podle mého vědomí > tudásom szerint / tudom
11. Mohu zaparkovat auto vedle stanu? > a kocsimat a sátor mellé?
12. určití lidé > bizonyos
13. střílet > fegyverrel
14. utrpět škodu > szenved
15. Musíme šetřit elektřinou. > Spórolnunk kell az .

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!