TEST 88: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
érdeklődését - értelme - ígéretét - ülve - Maradjon - Nevetsz - darabokra - jelenlétében - kanál - magán - nyolc - rendelését - töri - terelőút - végén -

1. Děkujeme za Váš zájem. > Köszönjük
2. Děkujeme za Vaši objednávku ze dne ... . > Köszönjük ... kelt .
3. Zůstaňe sedět! / Nevstávejte, prosím! > Maradjon !
4. Zůstaňe sedět! / Nevstávejte, prosím! > ülve!
5. lámat si hlavu > a fejét
6. být osm metrů vysoký > méter magas
7. za / v přítomnosti > vki
8. Naše oddělení bylo na konci vlaku. > A mi fülkénk a vonat volt.
9. je tu objížďka > van
10. plná lžíce > egy teli
11. Směješ se nebo pláčeš? / brečíš? > vagy sírsz / bőgsz?
12. umí si pomoci > tud segíteni
13. to nemá význam / smysl / to je na nic > ennek nincs / ez hiábavaló / nem ér semmit
14. rozbít na kusy > vág / szétver
15. držet své slovo > betartja

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!