TEST 87: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
Aláírná - Mivel - feje - fekve - használható - ide - jó - jól - megragadja - nagyon - rosszul - szó - szerelmére - terem - vkivel -

1. v nejupřímnějším slova smyslu > a valódi értelmében
2. čím mohu sloužit? > szolgálhatok?
3. Zůstaňe ležet! / Nevstávejte! > Maradjon !
4. nést ovoce > gyümölcsöt / gyümölcsözik
5. mít bolesti hlavy > fáj a
6. začít hádku s / začít se hádat s > veszekedést kezd
7. Zde se podepište, prosím. > itt?
8. nebýt k ničemu potřebný / být nepotřebn&y > semmire sem
9. velmi se změnil > megváltozott
10. tento oblek padne / sedí dobře > áll az öltöny
11. chopit se slova > a szót
12. vidět špatně / mít špatný zrak > lát / rossz a szeme
13. to nepatří k věci > ez nem tartozik
14. Propána! / Proboha! > Az ég !
15. stejně tak jako / právě tak jako > éppolyan , mint

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!