TEST 85: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
ápol - összeköt - üveg - Hol - beszél - camping - csomagolja - nyelveket - példát - sebességgel - találkoztam - tanácsát - tenni - vonal - vonalát -

1. s tím se nedá nic dělat / na tom se nedá nic změnit > nincs mit / ezen nem lehet változtatni
2. následovat příkladu > egy követ
3. našel jsem ho doma > otthon vele
4. Zabalte to, prosím. > Kérem be!
5. zavázat provázkem > madzaggal
6. Kde je opravna pneumatik / servis? > találok egy gumijavítót?
7. Je tady poblíž (nějaký) kemping? > Van a közelben?
8. pečovat o nemocného > egy beteget
9. linka je obsazena / je obsazeno > foglalt a
10. mluvit rozumně > értelmesen
11. poslechnu jeho radu > megfogadom a
12. Držte se tramvajových kolejí. > Kövesse a villamos .
13. (skleněná) tabule praskla > kitört / megpattant az
14. rychlostí ... > vmilyen
15. vyučovat řeči > tanul

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!