TEST 73: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
Õ - Fáj - Szundítottam - bocsátkozik - ezeket - időnként - kezet - kutya - szakmáját - tőkét - tévedek - változtatni - valakinek - vesz - vkivel -

1. s tím se nedá nic dělat / na tom se nedá nic změnit > nincs mit tenni / ezen nem lehet
2. začít vyjednávat > tárgyalásokba
3. pakliže / jestli(že) se nemýlím > ha nem
4. občas / sem tam > / hébe - hóba / időről - időre / alkalomadtán
5. obléci si čisté prádlo > tiszta ruhát fel
6. Zdřímnul jsem si v práci. > egyet munka közben.
7. Co tvé bolesti zubů? > még a fogad?
8. domluvit schůzku s > megegyezik / megállapodik
9. Doporučil ji pro tuto práci. > ajánlotta erre a munkára.
10. postavit se na ... stranu > a pártjára áll
11. Pozor, zlý pes! > Vigyázat, harapós !
12. rozumět svému řemeslu > érti a
13. zvednout ruku > emel
14. Vyčistěte, prosím, tyto šaty. > Kérem tisztítsa ki a ruhadarabokat!
15. využít ... (gen.) / zužitkovat ... (akk.) > hasznot húz vmiből / kovácsol vmiből

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!