TEST 66: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
Beszélj - Hozza - Istenem - Kérem - Siettünk - betartja - fest - koffer - mindenek - pillantásra - sarokba - szorgalommal - után - vagy - zavarjál -

1. V tomto kufru jsou (uloženy) pouze osobní věci. > Ez a csak személyes holmikat tartalmaz.
2. především > előtt
3. Můj Bože! > !
4. díky píli / pilnosti >
5. na první pohled > az első
6. natřít nazeleno > zöldre
7. Neruš mne! > Ne !
8. Mluv hlasitěji! > hangosabban!
9. to nesplňje očekávání / to není valné > hagy némi kívánnivalót maga
10. pohlédnout na / kouknout se na > egy pillantást vet vmire vkire
11. Pospíšili jsme si, abychom přišli včas. > , hogy idejében megérkezzünk.
12. postavit do rohu > a állít
13. držet své slovo > ígéretét
14. Držte se pevně! > kapaszkodjanak!
15. Vyzvedněte, prosím, moje zavazadlo. > el kérem a csomagomat!

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!