TEST 63: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
áll - Kiégtek - Láttak - csomagolás - emelkednek - hatalmon - hozzá - mérges - magát - megállapodik - megkérdőjelez - rosszabb - sötétedik - vasalja - vmilyen -

1. tím hůř > annál
2. být u moci > van
3. Jaké je skóre? / Jak hrají? > Hogy a meccs / a játék?
4. Nenechte se rušit! > Ne zavartassa !
5. Ceny jsou uvedeny bez obalů. > Az árak nélkül értendőek.
6. ceny stoupají > az árak
7. Viděl to kdy někdo? / Viděl jsi někdy něco takového? > már ilyet?
8. do toho Vám nic není > semmi köze
9. Pojistky vyhořely. > a biztosítékok.
10. domluvit schůzku s > megegyezik / vkivel
11. zpochybňvat > / kétségbe von
12. Proto je tak rozzlobená / naštvaná. > Ezért olyan feldúlt / .
13. stmívá se / snáší se soumrak / padá tma > / sötét / éjszaka
14. Vyžehlete, prosím, tyto věci. > Kérem ki ezeket a ruhadarabokat.
15. rychlostí ... > sebességgel

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!