TEST 58: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
adósságot - alkalomadtán - dob - függönyt - helyben - következő - külső - méter - négyszem - sort - szerződést - túl - valami - vesz - veszélyes -

1. dělat dluhy / zadlužit se > csinál
2. příležitostně >
3. Máte něco k proclení? > Van elvámolni valója?
4. být osm metrů vysoký > nyolc magas
5. napište pár řádek > írjon néhány
6. obléci si čistou košili > tiszta inget fel
7. Kdo je další? / Kdo je na řadě? > Ki a ? / Ki következik?
8. Je možné si na místě zapůjčit (jízdní) kola? > Lehet biciklit bérelni?
9. Ten stroj spotřebuje mnoho elektřiny. > A gép sok áramot fogyaszt.
10. Nesuď (nikoho) podle zevnějšku. > Ne a szerint ítéljél!
11. mezi čtyřma očima > között
12. silně nebezpečný > nagyon
13. roztáhnout záclonu > felhúz
14. vyhodit do výšky > magasba
15. uzavřít / podepsat smlouvu > köt / aláír

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!