TEST 39: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
útjelző - akarja - alkalmat - bolt - esik - folytatás - furcsa - hagyni - injekciót - kíséretében - legközelebbi - szívből - szöget - szerveztek - tart -

1. z celého srdce > tiszta
2. v doprovodu ... / za doprovodu ... > vki
3. Dám Vám injekci. > Adok Önnek egy .
4. dát si námahu / práci > nehezére
5. Na Silvestra uspořádali večírek / párty. > Szilveszterkor partit .
6. jak chcete > ahogy Ön
7. Tam vpředu stojí ukazatel / cedule. > Ott távolabb áll egy / egy tábla.
8. zatloukat hřebík do zdi > ver a falba
9. Kde je nejbližší servis / autoopravna? > Hol a műhely?
10. Tento obchod má otevřeno po celý den / je non stop otev > A egész nap nyitva van.
11. Neparkovat, výjezd! > A kijáratot kérem szabadon !
12. pokračování příště > következik
13. komický člověk > figura / fickó
14. trvat mu dlouho, než / potřebovat spoustu času na > sokáig , amíg / sok időt fordít vmire
15. Vytěž co nejvíce z této příležitosti. > Használd ki a lehető legjobban ezt az !

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!