TEST 31: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
Badarság - Hívjon - Mindent - csinál - ezen - időt - kívül - lehetséges - megsózza - mesterművet - oszt - pucol - reklamációját - szavak - tanácsára -

1. všechno možné > mindenféle / ami csak
2. Zavolejte mne, jestliže se vyskytnou problémy / komplikace. > fel, ha komplikáció adódik.
3. Obdrželi / dostali jsme Vaši reklamaci. > Megkaptuk .
4. Udělá, co bude v jeho silách. > meg fog próbálni.
5. udělat hloupost > butaságot
6. Nesmysl! > ! / Ugyan már!
7. mimo provoz > üzemen
8. to mne překvapuje > csodálkozom
9. solit jídlo > az ételeket
10. Poslechni jeho radu! > Hallgass a !
11. loupat brambory > krumplit
12. rozdělit do skupin > csoportokba
13. hrubá / sprostá slova > durva / szidalom
14. trvat mu dlouho, než / potřebovat spoustu času na > sokáig tart, amíg / sok fordít vmire
15. vytvořil mistrovské dílo > alkotott

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!