TEST 27: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
ő - áll - ökölbe - Kin - Zavarok - bolond - fáj - fenségesen - francia - inget - ivóvíz - találkozó - tartózkodik - vigasztal - volt -

1. šílený nápad > egy ötlet
2. Naštěstí jsme měli dost peněz. > Szerencsére elég pénzünk.
3. Tady (mě) to bolí. > Itt .
4. Jak dlouho zde / v této zemi zůstanete? > Mennyi ideig ebben az országban?
5. Napsal / vypracoval rusko - francouzský překlad. > Õ készítette az orosz- fordítást.
6. obléci si čistou košili > tiszta vesz fel
7. Kdo to zavinil? / čí je to vina? > múlik? / Ki a hibás?
8. Je to pitná voda? > Ez ?
9. jeho způsobem / na jeho způsob > az szokása szerint
10. sevřít / zatnout pěst > kezet szorít
11. chutná to výborně / znamenitě > izlik
12. To bude poslední setkání! > Ez lesz az utolsó .
13. to pro mě není (žádná) útěcha > ez engem nem
14. postavit se na ... stranu > valakinek a pártjára
15. Ruším? > ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!