TEST 25: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
Valami - angolra - célt - darabokra - erőszakkal - hatása - ködös - kötelezve - lesz - mesterséget - mindenhonnan - rendelést - süt - vezet - vkivel -

1. S motorem není něco v pořádku. / Zlobí mě motor. > nincs rendben ezzel a motorral.
2. učit se řemeslu > tanul
3. měsíc svítí > a Hold
4. Překládal ze španělštiny do angličtiny. > Õ készítette el a fordítást spanyolból .
5. násilně >
6. mít účinek > van
7. obchodovat s > kereskedik vmivel vagy
8. je mlha / je mlhavo > köd van /
9. ze všech stran > minden oldalról /
10. Dne ... jsem Vám zadal objednávku. > ... -án leadtam Önöknél egy .
11. To bude poslední setkání! > Ez az utolsó találkozó.
12. to nevede nikam / k ničemu > ez nem semmire
13. rozstříhat na kousky > vág
14. jsem vám velmi zavázán > nagyon le vagyok Önnek
15. stanovit si cíl > tűz ki maga elé

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!