TEST 22: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
érdekelnek - Vámot - alkotott - feltétellel - hátat - hogy - kell - kopog - leállítja - nehéz - tábla - teljes - után - vmivel - vonalat -

1. s těžkým srdcem > szívvel
2. tak došlo k tomu, že / tak se stalo, že > ezért van,
3. nakreslit linku / namalovat čáru > egy húz
4. Tam vpředu stojí ukazatel / cedule. > Ott távolabb áll egy útjelző / egy .
5. namáhat se s / mít práci s > vesződik
6. zasloužit si / dostat poprávu > megérdemli (úgy neki)
7. celá suma / částka > a összeg
8. Velmi se zajímáme o Vaše výrobky. > Nagyon minket az Önök termékei.
9. klepat na dveře > az ajtón
10. pod podmínkou, že > azzal a , hogy
11. rovnou za nosem > mindig az orra
12. otočit se k někomu zády > vkinek fordít
13. Musíte zaplatit clo. > kell fizetnie.
14. vypnout motor > a motort
15. vytvořil mistrovské dílo > mesterművet

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!