TEST 14: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
állást - Egy - alakít - bízni - bevallva - bora - festmény - jön - legújabb - levegőt - mellékletben - mint - siet - szobából - valódi -

1. v nejupřímnějším slova smyslu > a szó értelmében
2. V příloze Vám zasíláme náš nový katalog. > Mellékelten elküldjük Önnek katalógusunkat.
3. čím víc člověk má, tím víc by chtěl mít > Evés közben meg az étvágy.
4. říci / přiznat otevřeně > őszintén
5. Máte nějaká vína / likéry? > Van / liköre?
6. Naštěstí je možné mu věřit / důvěřovat. > Szerencsére lehet benne !
7. Tento obraz je mistrovský kousek. > A egy remekmű.
8. zhluboka se nadechnout > mély vesz
9. Chtěl bych prášky na spaní. > altatószert kérek.
10. dostat místo > kap
11. spěchat na pomoc > segítségére
12. stejně tak jako / právě tak jako > éppolyan jó,
13. tvořit / dávat formu > / formáz
14. vyšel z pokoje / z místnosti > kilép a
15. Vzorek najdete v příloze. > Mintát a talál.

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!