TEST 12: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
áll - éppen - Szerencsére - Ugyan - bekapcsol - fára - húz - jó - lelkiismeret - mennyiségben - mondani - pont - szép - téveszt - véve -

1. přesně podle mého / po mém > elképzeléseimnek megfelelõen
2. lézt na strom > egy (fel)mászik
3. Naštěstí jsme měli dost peněz. > volt elég pénzünk.
4. nakreslit linku / namalovat čáru > egy vonalat
5. zapnout proud > áramot
6. ve velkém množství > nagy
7. celkem / přesněji řečeno > alapjában
8. tento oblek padne / sedí dobře > jól az öltöny
9. Nesmysl! > Badarság! / már!
10. minout cíl > célt
11. To je (ale) hezké / pěkné! > Hogy ez milyen !
12. To se lehce řekne! / To je snadno říct! > Könnyű ezt !
13. dobře koupit > vásárt csinál
14. podle nejlepšího vědomí a svědomí > a legjobb tudás és szerint
15. úderem třetí hodiny > 3 óra

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!