TEST 10: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
Vigyázz - bevásárlóközpont - fülkénk - hitelkártyát - inget - körülmények - kontaktlencséimet - meg - mondasz - nekem - olajat - tartalmaz - városban - vadászatra - viselkedik -

1. V tomto kufru jsou (uloženy) pouze osobní věci. > Ez a koffer csak személyes holmikat .
2. Přijímáte / berete kreditní karty? > Elfogad ?
3. jít na lov / na hon > megy
4. (Pojďte,) zastavíme nějaké auto. > Állítsunk egy kocsit!
5. za žádných okolností > semmilyen között / semmi esetre sem
6. Naše oddělení bylo na konci vlaku. > A mi a vonat végén volt.
7. Jaká je Vaše adresa tady ve městě? > Mi a címe itt a ?
8. Je tady poblíž nějaké nákupní středisko? > Van a közelben egy ?
9. chovat se slušně > tisztességesen
10. Mohl by jste zkontrolovat také stav / hladinu oleje? > Megnézné az is?
11. Povídej! > Mondd! / Mit nem !
12. pro mne za mne / to je mi jedno > felőlem / mindegy
13. Ztratil jsem kontaktní čočky. > Elvesztettem a .
14. Buď opatrný, (ta) žehlička je zapnutá. > , be van kapcsolva a vasaló!
15. svléknout si košili > leveti az

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!