TEST 9: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
adódik - eső - ezért - feje - gondom - hogy - jól - lement - marad - munka - szolgálatot - találok - véget - vele - vezeti -

1. zůstat ve spojení s > kapcsolatban vkivel
2. vést domácnost > a háztartást
3. být v obraze / mít přehled > tájékozott
4. našel jsem ho doma > otthon találkoztam
5. tak došlo k tomu, že / tak se stalo, že > van, hogy
6. Jak to (přijde), že ...? > Hogy van az, ?
7. Zavolejte mne, jestliže se vyskytnou problémy / komplikace. > Hívjon fel, ha komplikáció .
8. Zdřímnul jsem si v práci. > Szundítottam egyet közben.
9. Kde mohu najít tlumočníka? > Hol egy tolmácsot?
10. Nech to na mne! / Poradím si sám! > Ez legyen az én !
11. slunce zapadlo > a Nap
12. Bolí Vás hlava? > Fáj a ?
13. prší v proudech > csak úgy szakad az / zuhog
14. prokázat službu > tesz / szívességet tesz
15. vzít / mít špatný konec > rossz ér

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!