TEST 8: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
Önnek - állandóan - csak - hasznot - hibám - javításba - kér - kedvem - kutyát - megkeresi - minden - odvas - sem - utca - vmihez -

1. V tomto kufru jsou (uloženy) pouze osobní věci. > Ez a koffer személyes holmikat tartalmaz.
2. živá ulice > egy forgalmas
3. přešla mě chuť > elment a tõle
4. přinášet zisky > hoz
5. za každou cenu > áron
6. Je možné vzít s sebou psa? > Lehet vinni?
7. je to má vina > az én
8. nebýt k ničemu potřebný / být nepotřebn&y > semmire használható
9. nechat opravit / dát do opravny > ad / megjavíttat
10. podobat se > hasonlít vkihez vagy
11. jsem vám velmi zavázán > nagyon le vagyok kötelezve
12. stále (znovu) > / újra és újra / egyfolytában
13. ptát se někoho na radu > vkitől tanácsot
14. dutý strom > fa
15. vydělávat si na svůj chléb / na živobytí > kenyerét

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!