TEST 98: čeština - maďarština

Drag the word to the blank!
Egy - Kérek - Mióta - Szőke - ablakon - darab - hasonlóképp - hideg - ideje - különbség - kedves - szórakoztat - templomban - tizennégy - viszont -

1. v kostele > a
2. Děkuji, nápodobně! > Köszönöm, hasonlóképp! Köszönöm !
3. Děkuji, nápodobně! > Köszönöm, ! Köszönöm viszont!
4. Má světlé / blond vlasy. > haja van.
5. dívat se z okna > kinéz az
6. za čtrnáct dní > nap múlva
7. začíná být zima / chladno / ochlazuje se > lesz
8. baví mne to > engem
9. Od kdy? / Jak dlouho? > ? / Mennyi ideje?
10. velký rozdíl > nagy
11. Chtěl bych omeletu. / Dal bych si omeletu, prosím. > omlettet kérek.
12. již (po) dlouhou dobu / už dlouho > hosszú / régóta
13. kousek / krajíček chleba > egy kenyér
14. Prosil bych dvě známky na pohled. > bélyeget két képeslapra.
15. buďte tak hodný > legyen olyan

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!