TEST 95: čeština - portugalština

Drag the word to the blank!
Pelo - chover - combateu - dias - estão - grande - motivos - palavra - passe - perder - ponto - recebimento - sobrou - todos - árvore -

1. z dobrých / závažných důvodů > por bons / por boas razões
2. v tomto bodě > neste / em relação a isto / (Bras.: ) neste respeito
3. těžká ztráta > uma perda
4. Můj dědeček bojoval ve válce. > O meu avô na Guerra.
5. Tímto potvrzuji přijetí Vaší dodávky. > Através desta acuso / confirmo o do seu despacho / da sua entrega.
6. ve všech detailech / se všemi podrobnostmi > em os detalhes / pormenorizadamente
7. nic nezůstalo / nezbylo > não nada
8. Počítáme s osmidenní dodací lhůtou. > Contamos com um prazo de entrega de oito .
9. Pojistky vyhořely. > Os fusíveis queimados.
10. držet své slovo > cumprir a sua / promessa
11. Propána! / Proboha! > amor de Deus! / Credo!
12. ztratit odvahu > a coragem
13. dutý strom > uma oca
14. Vyžehlete, prosím, tyto věci. > Por favor, esta roupa a ferro.
15. vypadá to na déšť > parece que vai

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!