TEST 23: čeština - portugalština

Drag the word to the blank!
andando - ansioso - dormir - dás - ensopado - estar - fatia - gosto - grupos - isto - noite - nos - perto - proibido - quarto -

1. Přísně zakázáno! > Expressamente !
2. při setmění > ao cair da / ao anoitecer
3. být zvědavý na / být napjatý, jak > estar por
4. Tak dost! / Konec! / Přestaňs tím! > Acabou-se! / Pára! / (Bras.: ) Chega com !
5. Jak myslíš, že je starý? / Kolik myslíš, že mu je? > Que idade é que tu lhe ? / (Bras.: ) Que idade você dá a ele?
6. Leží (to) u moře? > Está (situado) do mar?
7. Velmi se zajímáme o Vaše výrobky. > Estamos muito interessados seus produtos.
8. Chtěl bych prášky na spaní. > Eu queria um comprimido para / soporífero / (Bras.: ) sonífero.
9. skrznaskrz mokrý / promočený >
10. to není podle mé chuti / podle mého gusta > não está a meu / não faz o meu género
11. motor běží > o motor está a funcionar / (Bras.: ) o motor está funcionando /
12. kousek / krajíc chleba > uma de pão
13. rozdělit do skupin > dividir em
14. stát v čele > no topo
15. vyšel z pokoje / z místnosti > ele sai do

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!