TEST 2: čeština - portugalština

Drag the word to the blank!
cuide - deixa - entrar - estão - filme - incêndio - livre - luar - mau - nessas - para - parte - pior - seguro - televisor -

1. v nejhorším / v krajním případě > na das hipóteses
2. z velké části > em grande
3. měsíc svítí > / a lua brilha
4. za okolností > eventualmente, circunstâncias
5. začít vyjednávat > em negociações
6. nebýt ve službě > depois do trabalho / (Bras.: ) estar do trabalho
7. nepříjemný zápach > um cheiro / (Bras.: ) ruim
8. bije pět hodin > a bater as cinco horas / (Bras.: ) está dando cinco horas
9. to nesplňje očekávání / to není valné > isso (muito) a desejar
10. Pozor, nebezpečí požáru! > Atenção, perigo de !
11. Opravář opravil naši televizi. > O eletricista consertou o nosso .
12. jsem (o své věci) přesvědčen > estou disto / disso
13. starej se o sebe > cuida dos teus assuntos / das suas próprias coisas
14. Vyčistěte, prosím, tyto šaty. > Estas roupas são limpar a seco, por favor!
15. vyvolat film > revelar um rolo de fotografia / (Bras.: )

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!