TEST 75: čeština - polština

Drag the word to the blank!
Pan - chodzi - decydować - gotowym - kolej - naszego - podanie - podzielić - przyzwoity - rzucać - samochód - swoim - szukać - wysokości - zaparkowania -

1. učinit rozhodnutí > się / podejmować decyzję
2. záleží mi na tom, že > mi o to, że
3. Máte překlad této knihy? > Ma tłumaczenie tej książki?
4. být osm metrů vysoký > mieć osiem metrów
5. být připraven ... > być do
6. Kdo je další? / Kdo je na řadě? > Kto jest następny? / Na kogo ?
7. Je možné parkovat před hotelem / u hotelu? > Czy jest możliwość naszego samochodu przed hotelem?
8. Je možné parkovat před hotelem / u hotelu? > Czy jest możliwość zaparkowania samochodu przed hotelem?
9. Je to auto pojištěné? > Czy ten jest ubezpieczony?
10. Chovej se slušně! > Bądź !
11. hledat zbytečně > nadaremnie
12. podepsat se svým jménem > podpisać nazwiskiem
13. rozdělit do skupin > na grupy
14. Osobní materiály nejsou kompletní. > To o pracę jest niekompletne.
15. utéci > się do ucieczki

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!