TEST 16: čeština - nizozemština

Drag the word to the blank!
Komt - Zijn - aanbieding - alles - catalogus - gevolg - honger - hoofdpijn - houd - jammer - programma - twee - verstand - zich - zilver -

1. V příloze Vám zasíláme náš nový katalog. > Als bijlage zenden wij u onze nieuwste .
2. Přistupte blíž! > u maar!
3. Náklady na dopravu nejsou v nabídce uvedeny. > De transportkosten zijn niet bij de inbegrepen.
4. mít bolesti hlavy > hebben
5. mít za následek > tot hebben
6. (Jaká) škoda! > Wat !
7. Zavolejte mne, jestliže se vyskytnou problémy / komplikace. > Belt u mij als er problemen voordoen.
8. zdravý rozum > het gezonde
9. Je možné vzít s sebou psa? > honden toegestaan? / Mag je je hond meenemen?
10. ze stříbra > van
11. to není podle mé chuti / podle mého gusta > daar ik niet van / dat bevalt me niet
12. to vše bylo nanic > was voor niets
13. trpět hladem > lijden
14. Dva hamburgry se sýrem, prosím. > Mag ik cheeseburgers?
15. vysílat program > een uitzenden

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!