TEST 44: polski - węgierski

Drag the word to the blank!
Látogass - benzin - csak - fél - felhív - gyujtanunk - hírek - iszik - könnyűt - korán - nagy - parkolhatok - sem - szívesen - utat -

1. w żadnym wypadku / wcale nie > semmiképpen / semmi esetre / egyáltalán nem
2. pół godziny > egy óra
3. Mój samochód nie ma benzyny. > Már nincsen a kocsimban.
4. najnowsze wiadomości > a legfrisebb
5. Odwiedź mnie! > meg alkalomadtán!
6. Gdzie mogę zaparkować? > Hol ?
7. jeszcze raz zadzwonić > még egyszer
8. chętnie piję wino > iszom bort
9. Chciałbym zjeść coś lekkiego. > Valami ennék.
10. Pić herbatę > teát
11. nic się nie stało > nem olyan baj
12. Możemy rozpalić ogień? > Szabad tüzet ?
13. możliwie jak najszybciej > olyan hamar, amennyire lehetséges
14. przychodzić za wcześnie > túl jön
15. Szczęśliwej drogi! / Szczęśliwej podróży! >! / Kellemes utazást!

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!