TEST 82: polski - czeski

Drag the word to the blank!
širým - Jakou - Naštěstí - Parkovací - aby - intelektuální - loupat - myslíš - než - novinovým - otevřeně - podívej - pohledu - ryby - sál -

1. mówić otwarcie > mluvit
2. na dworze / pod gołym niebem > venku / pod nebem
3. Na ile lat go oceniasz? / Ile byś mu dał? > Jak myslíš, že je starý? / Kolik , že mu je?
4. ta sala pomieści dziewięćdziesiąt osób > / místnost pojme devadesát osob
5. Na szczęścia mamy wystarczającą ilość pieniędzy. > jsme měli dost peněz.
6. na widok > při na
7. Jaką ma Pan grupę krwi? > máte krevní skupinu?
8. Obierać ziemniaki > brambory
9. Jego umiejętności intelektualne są wspaniałe. > Jeho schopnosti jsou skvělé.
10. popatrz w lustro > se do zrcadla
11. spowodować > zařídit,
12. Proszę skręcić w ulicę za kioskiem z gazetami. > Za stánkem odbočte / zahněte.
13. dużo czasu potrzebować na / dużo czasu przeznaczyć na > trvat mu dlouho, / potřebovat spoustu času na
14. Czas parkowania minął. > doba uplynula.
15. Czy jest gotowana kura albo ryba? > Máte vařená kuřata nebo ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!