TEST 36: polski - czeski

Drag the word to the blank!
škodu - Jeďte - Ruším - celém - dělá - jste - nápoje - nesmysly - oheň - platí - tlačit - vystřelit - vzít - zůstanete - znamení -

1. Ma Pan ogień? > (Ne)máte / Můžete mi připálit, prosím?
2. na całej ziemi / całym świecie > na celé zemi / zeměkouli / na světě
3. Ta umowa obowiązuje wiążąco do ... . > Tato nabídka závazně k ...
4. Jak długo przebywa Pan w tym kraju? > Jak dlouho zde / v této zemi ?
5. pchać samochód > auto
6. Jechać wolniej! > pomalu! / Zpomalit!
7. on robi co w jego mocy > dělá, co může / , co je v jeho silách
8. Przeszkadzam? > ?
9. Lubię zimne drinki tylko latem. > Ledové mám rád jen v létě.
10. wygadywać głupoty > mluvit / hlouposti
11. Wyrządzić szkody > nadělat / zapříčinit
12. wystrzelić rakietę > raketu
13. czekać na znak > vyčkat / signálu
14. Czy mógłby Pan sprawdzić również poziom oleju? > Mohl by zkontrolovat také stav / hladinu oleje?
15. Czy można wziąć ze sobą psy? > Je možné s sebou psa?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!