TEST 21: polski - czeski

Drag the word to the blank!
že - Minimální - Přineste - Vyzvedněte - dopisu - držadlo - jde - jsou - nový - obsazena - pěkné - plyn - sklo - tomu - zásilku -

1. O co chodzi? > O co se jedná / O co ?
2. W załączeniu przesyłamy Panu nasz najnowszy katalog. > V příloze Vám zasíláme náš katalog.
3. Pańską przesyłkę otrzymałem. > Obdržel jsem Vaši .
4. zajmować stanowisko / być zdania, że > zaujmout ... stanovisko / být toho názoru, ...
5. Jakie ładne! > To je (ale) hezké / !
6. Jego umiejętności intelektualne są wspaniałe. > Jeho intelektuální schopnosti skvělé.
7. Minimalna ilość do odbioru wynosi 200. > odběr je 200.
8. Do naszego pisma dołączamy rachunek. > K našemu přikládáme vyúčtování.
9. to się bierze stąd, że > tak došlo k , že / tak se stalo, že
10. połączenie jest zajęte > linka je / je obsazeno
11. pociągnąć za uchwyt > zatáhnout za / rukojeť
12. Dodać gazu > přidat
13. Proszę mi przynieść kartę win. > mi, prosím, nápojový lístek.
14. Proszę przynieść mój bagaż. > , prosím, moje zavazadlo.
15. Przednia szyba mojego samochodu jest rozbita. > čelní mého auta je rozbité.

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!