TEST 20: polski - czeski

Drag the word to the blank!
autoopravna - dobrá - gól - hořce - krajním - mne - někomu - nutné - připraven - ruku - slušně - tímto - usnout - zemi - zpochybňvat -

1. w najgorszym wypadku / w ostatecznym wypadku > v nejhorším / v případě
2. w tym celu > pro tento účel / za účelem
3. głęboko / twardo spać > zhluboka / tvrdě spát
4. radosna wiadomość > zpráva
5. Jak długo przebywa Pan w tym kraju? > Jak dlouho zde / v této zůstanete?
6. zakwestionować / poddać w wątpliwość >
7. bardzo płakać > plakat
8. Gdzie jest najbliższy warsztat? > Kde je nejbližší servis / ?
9. to mnie dziwi > to překvapuje
10. podnosić rękę > zvednout
11. traktować porządnie > zacházet
12. strzelić bramkę > střílet branku /
13. uważać coś za konieczne > považovat to za
14. być gotowym do > být ...
15. działać komuś na nerwy > jít na nervy

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!