TEST 89: polski - angielski

Drag the word to the blank!
ache - bill - camping - carry - cause - easy - leads - light - offer - round - set - storeys - thing - trouble - wrong -

1. na korzystnych warunkach > on terms
2. Ta umowa obowiązuje wiążąco do ... . > This is valid until ... .
3. Jak tam twoje bóle zębów? > How is your tooth ?
4. nakręcać zegarek > to the watch / clock
5. Gdzie jest najbliższy kemping? > Where is the nearest site?
6. ten dom ma trzy piętra > the house is three high
7. to do niczego nie prowadzi > that nowhere
8. Coś z tym silnikiem jest nie w porządku. > I'm having with the engine.
9. wokoło > about / around
10. Proszę skręcić za trzecimi światłami w prawo. > Turn to the right at the third traffic .
11. wykonać plan > to out a plan
12. mylić się > to be mistaken / to be
13. Wyrządzić szkody > to do harm / to damage
14. Czy mógłby Pan przygotować rachunek? > Can you prepare my , please?
15. Czy widział ktoś coś podobnego? > Have you ever seen such a ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!