TEST 46: polski - angielski

Drag the word to the blank!
Germany - ball - better - cosy - directory - eighteen - fire - fortnight - forward - pack - passing - price - quarter - sixth - staying -

1. w cenie > at the of ...
2. Właśnie tędy przechodziłem. > I was just by.
3. Ma Pan książkę telefoniczną? > Have you got a telephone ?
4. za czternaście dni > in a / in two weeks (am.)
5. paczka papierosów > a of cigarettes
6. Jest kwadrans po trzeciej. > It's a past three.
7. historia Niemiec > the history of
8. ona ma osiemnaście lat > she is years old
9. do przodu >
10. dom się pali > the house is on
11. Zostaję w tym kraju przez rok. > I'm in this country for a year.
12. Grać w piłkę > to play
13. tutaj jest przytulnie > it is here
14. czuję się trochę lepiej > I feel a bit
15. czwarty, piąty, szósty > The fourth. The fifth. The .

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!