TEST 56: Nederlands - Hongaars

Drag the word to the blank!
áramot - hoz - jókedvű - külső - lekapcsol - mindent - négyszem - nekem - oltalmat - sietségben - végrehajt - vércsoportja - valója - vastag - zajnál -

1. schuilen / beschutting zoeken > keres
2. De machine verbruikt te veel stroom. > A gép túl sok fogyaszt.
3. de stroom uitschakelen > áramot
4. Hebt u iets aan te geven? > Van valami elvámolni ?
5. Welke bloedgroep hebt u? > Milyen a ?
6. een dikke huid hebben > a bőre
7. een plan uitvoeren > egy tervet
8. Beoordeel mensen niet op hun uiterlijk. > Ne a szerint ítéljél!
9. bij het minste geluid > a legkisebb
10. alles op alles zetten / zijn uiterste best doen > bele / minden lehetőt megtesz
11. in allerijl / in allerhaast > a legnagyobb
12. in een goed humeur zijn / goed gehumeurd zijn > / vidám / jó hangulatban van
13. onder vier ogen > között
14. openbaar maken > nyilvánosságra
15. Kunt u me doorverbinden met dit nummer? > Tudná kapcsolni ezt a számot?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!