TEST 40: Nederlands - Deens

Drag the word to the blank!
Hans - avbestille - forsendelse - halen - kaste - man - reparation - sende - skridt - starte - sult - tale - trin - tælle - vil -

1. daar valt over te twisten > det kan diskutere
2. Mag ik twee cheeseburgers? > Jeg gerne have to cheeseburgere.
3. de hond kwispelt met zijn staart > hunden logrer med
4. een blik werpen op > et blik på
5. een programma uitzenden > et progrem
6. Denk om het afstapje! > Forsigtig, !
7. met snelle pas / met snelle tred > med hurtige
8. Wij bevestigen de ontvangst van uw zending. > Vi bekræfter modtagelsen af Deres .
9. Mijn auto start niet. > Min bil vil ikke .
10. Zijn intellectuele capaciteiten zijn geweldig. > intellektuelle evner er fantastiske.
11. Ik wil mijn kaartjes afbestellen. > Jeg skulle gjerne billettene mine.
12. om maar te zwijgen van > for ikke at om
13. in reparatie geven / laten repareren > sende til
14. honger lijden > lide
15. op de vingers natellen > på fingrene

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!