TEST 60: ελληνικά - βουλγαρικά

Drag the word to the blank!
вземам - говори - защитен - изпрати - кажете - мога - място - нож - очилата - развалям - разум - сложен - съхранение - удрям - часа -

1. Έχω σπάσει τα γυαλιά μου. > Счупих си .
2. Αυτό το μαχαίρι δεν κόβει > Този не реже.
3. Παρακαλώ μεταβιβάστε παραπέρα! > Моля да се допълнително!
4. Τι εννοείτε μ'αυτό; > Какво искате да с това?
5. ένα δύσκολο σημείο > / заплетен проблем
6. ακριβώς 5 η ώρα > точно в 5
7. ασφαλής από / προστατευμένος από > от
8. δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, παρά > не да постъпя по друг начин
9. επί τόπου > на самото
10. η κοινή λογική > здравият човешки
11. θέλει να σας μιλήσει > той желае да с Вас
12. λαμβάνω το λόγο > думата
13. παραδίνω τις αποσκευές > давам багажа на
14. τρέπομαι σε φυγή > побягвам / на бяг
15. χαλάω το κέφι κάποιου > на някого радостта

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!