TEST 58: ελληνικά - βουλγαρικά

Drag the word to the blank!
Зло - бързо - видях - всичко - гласувам - грее - да - добър - донесе - инжекция - количества - ново - полза - разгневявам - чиста -

1. Αυτός ο αθλητής είναι ο πιο γρήγορος. > Този лекоатлет бяга най-.
2. Θα σας βάλω μια ένεση. > Ще Ви поставя .
3. Παρακαλώ μεταβιβάστε παραπέρα! > Моля се изпрати допълнително!
4. Προσοχή! Ο σκύλος δαγκώνει! > Внимание! куче!
5. Τι άλλα νέα; > Какво друго има още?
6. αγριεύω / εξαγριώνομαι > се / разярявам се / побеснявам
7. δίνω μια καλή συμβουλή > давам съвет
8. δίνω τη ψήφο μου >
9. επωφελούμαι > извличам от
10. σε μεγάλες ποσότητες > в големи
11. στέλνω να φέρουν / παραγγέλω > накарвам да / накарвам да дойде
12. στην θέα τού / τής > при вида на / като
13. το φεγγάρι φέγγει > луната
14. φοράω ένα καθαρό πουκάμισο > обличам риза
15. όλα έχουν τα όριά τους > си има граници

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!