TEST 39: ελληνικά - βουλγαρικά

Drag the word to the blank!
За - Слава - внимание - домакинството - живея - извличам - измами - линията - моя - представлението - прехвърляй - прилича - смятам - сърце - тежка -

1. Για όνομα τού Θεού! > Бога!
2. Δόξα τώ Θεώ! > Богу!
3. Η παράσταση αρχίζει στις ... > Начало на в ...
4. Μη μου χρεώνετε το σφάλμα! > Не вината върху мен!
5. Ο ταξιτζής με εξαπάτησε. > Шофьорът на таксито ме .
6. έχω ένα πλεονέκτημα > полза от
7. έχω ανάγκη > търпя лишения / в мизерия
8. εφιστώ την προσοχή σε > обръщам на
9. η γραμμή είναι κατειλημμένη > е заета
10. με ψυχή και σώμα / με όλη τη καρδιά > телом и духом / от и душа
11. μια βαριά απώλεια > загуба
12. μόλις ετοιμαζόμουν να > точно да / каня се да
13. προς έκπληξή μου > за изненада
14. ταιριάζει σε αυτόν > това му
15. του κάνει το νοικοκυριό > тя му води

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!