TEST 94: hrvatski - švedski

Drag the word to the blank!
Ansökan - Biologi - Matematik - dålig - damma - detta - era - från - klättra - mödan - musslor - närheten - ord - tappa - till -

1. u ovoj točki / u odnosu na > på den punkten / i avseende på
2. daleko od domovine > långt fädernesjorden / hemlandet
3. Natječaj je bio nepotpun. > är inte fullständig.
4. Idem na poslovni put u Francusku. > Jag ska åka på affärsresa Frankrike.
5. penjati se na drvo > på ett träd
6. neugodan miris > en lukt
7. Biologija. Matematika. Zemljopis. Jezici. Povijest. > . Matematik. Geografi. Språk. Historia.
8. Biologija. Matematika. Zemljopis. Jezici. Povijest. > Biologi. . Geografi. Språk. Historia.
9. Nismo suglasni sa Vašim proračunom. > Vi är inte överens om beräkningar.
10. Skupljali smo školjke na plaži. > Vi har samlat vid stranden.
11. Ima li u blizini prodajni centar? > Finns det ett inköpscentrum i ?
12. pogaziti riječ > bryta sitt
13. potruditi se > göra sig
14. Brisati prašinu > (av)
15. izgubiti hrabrost > modet

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!