TEST 49: hrvatski - švedski

Drag the word to the blank!
Hur - Vår - avgörande - för - gott - ingenting - lidande - lusten - möjligt - magen - minusgrader - omständigheter - räkningen - runt - sida -

1. Da li bi ste napravili račun? > Kan ni göra i ordning ?
2. na njegovoj strani > på sin
3. Nađi mi prevoditelja za španjolsko-nizozemski > Ordna en översättare spanska-holländska.
4. Naš kupe je bio na kraju vlaka. > kupé fanns i slutet av tåget.
5. Kako ću najbolje stići tamo? > tar jag mig dit på enklaste sätt?
6. jednom riječju / kratko i jasno > kort sagt / kort och
7. nemam ništa protiv > jag har emot det
8. Imati bolove u trbuhu > ha ont i
9. smrzava > det är
10. unaokolo > omkring
11. to je lako moguće / može biti > det är väl / det kan hända
12. pod ovim uvjetima / kako stvari stoje > under dessa / som saken är nu
13. donijeti odluku > fälla ett / fatta ett beslut
14. Pretrpjeti štetu > bli
15. prošla me je volja za tim > jag har tappat till det

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!