TEST 3: hrvatski - švedski

Drag the word to the blank!
Kan - fördel - fel - göra - här - knackar - möjligt - något - räcker - rädsla - showen - skjuta - stående - vår - var -

1. Našem dopisu prilažemo račun. > Vi bifogar räkningen till (denna) skrivelse.
2. Ne smijete ostaviti kola ovdje. > Ni får inte lämna bilen här.
3. Nismo imali priliku vidjeti divnu predstavu. > Vi hade inget tillfälle att se den fantastiska .
4. Pitam se tko tako rano kuca na vrata. > Jag undrar vem som på dörren så här tidigt på morgonen.
5. Imate li nešto za carinjenje? > Har ni att förtulla?
6. to je sasvim dostatno > det fullständigt
7. Možete li doći što prije? > Kan du komma så fort som ?
8. Pogrešan broj! > Det är nummer.
9. Pružati otpor > motstånd
10. Htio / htjela bih kavu bez kofeina. > jag få koffeinfritt kaffe.
11. gurati kola > på bilen
12. Ovaj atletičar trči najbrže. > Den atleten springer snabbast.
13. sve je bilo zabadava > allt gratis / allt för till ingen nytta
14. iz straha od > av för
15. Izvući korist iz / pretvoriti u kapital > dra nytta av / vinna av

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!