TEST 47: hrvatski - švedski

Drag the word to the blank!
åka - åka - Hur - blodig - fem - fjärran - högra - här - olycka - prata - skall - skorna - till - varje - yngre -

1. Danas idem na tržnicu. > Idag går jag marknadstorget.
2. Ne mogu pomaknuti svoju desnu ruku. > Jag kan inte röra min arm.
3. teška nezgoda > en svår
4. Jeste li ovdje na odmoru? > Är du på semester?
5. pet do pola deset > i halv tio
6. bez ijedne sumnje / nesumnjivo > utom tvivel / otvivelaktigt
7. Lijeva ruka mi krvari. > Min vänstra hand är .
8. on je dvadeset godina mlađi od mene > han är tjugo år än jag
9. Koliko dugo ste već bolesni? > länge har ni varit sjuk?
10. voziti lijevo > till vänster
11. pričati / govoriti o politici > / tala om politik
12. Ostat ću godinu dana ovdje u zemlji. > Jag stanna här i landet i ett.
13. stura treba da putujem > jag ska i morgon
14. iz daljine / izdaleka > på avstånd / på långt håll / ur / långtifrån
15. izuti cipele > ta av sig

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!