TEST 34: hrvatski - kineski

Drag the word to the blank!
五 - 他 - 们 - 低 - 信 - 国 - 客 - 帝 - 才 - 服 - 红 - 胎 - 道 - 附 - 须 -

1. Sa svojim naočalama izgleda kao intelektualac. > 戴 了 眼 镜 看 起 来 挺 有 学 问 的 。
2. Našem dopisu prilažemo račun. > 我 们 将 发 票 附 在 我 们 的 里 。
3. Rado! / Nema na čemu! / Molim lijepo! > 愿 意 效 劳 ! / 别 气 ! / 不 用 谢 !
4. Zahvaliti se za > 为 某 事
5. Nakon trećeg semafora skrenite desno. > 请 在 第 三 个 绿 灯 后 右 转 弯 。
6. Kao prilog šaljemo Vam naš najnoviji katalog. > 随 信 附 上 我 的 最 近 目 录 。
7. Je li posluga uračunata u cijenu? > 这 包 括 务 费 吗 ?
8. Ledeno hladna pića volim samo ljeti. > 我 只 有 在 夏 天 爱 吃 冰 冻 的 饮 料 。
9. Temperatura je lagano padala. > 温 度 慢 慢 降 了 。
10. Rezervna guma je probušena. > 备 用 轮 有 一 个 洞 。
11. po rođenju Nijemac > 生 来 是 德
12. Točno je pet sati > 点 正
13. Moj Bože! > 我 的 上
14. Morate platiti carinu. > 您 必 付 关 税 。
15. Ovdje u blizini ima parkiralište koje se nadzire. > 这 儿 近 有 个 带 看 守 的 停 车 场 。

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!