TEST 24: hrvatski - mađarski

Drag the word to the blank!
árfolyam - Isten - Nézz - csodálkozik - egy - jól - készítette - körülmények - katolikus - sem - szabadon - szavát - szobából - tanácsot - tolvajt -

1. čuditi se >
2. na slobodi >
3. Dana … sam Vam poslao jednu narudžbu. > ... -án leadtam Önöknél rendelést.
4. Gdje je katolička / protestantska crkva? > Hol a / evangélikus templom?
5. Neka je sa srećom! > nevében!
6. ni pod kakvim uvjetima / ni u kom slučaju > semmilyen között / semmi esetre sem
7. pitati koga za savjet > vkitől kér
8. Nitko nije ozbiljno povrijeđen. > Semki sérült meg komolyan.
9. on izlazi iz sobe > kilép a
10. To paše dobro! > Ez jön.
11. pogaziti riječ > szegi
12. Pogledaj me! > rám!
13. Koliki je kurs? > Milyen az ?
14. Držite lopova! > Fogják meg a !
15. Uradio je prijevod sa španjolskog na engleski. > Õ el a fordítást spanyolból angolra.

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!