TEST 5: hrvatski - mađarski

Drag the word to the blank!
Önnek - arról - belsejében - csökkent - ember - halkan - hivatalból - kap - kocsimat - komp - már - szóval - tanul - vkihez - vmiben -

1. učiti zanat > mesterséget
2. da ne govorimo o > nem beszélve
3. sama pomisao na > a puszta gondolata / a gondolat is
4. Dat ću Vam injekciju. > Adok egy injekciót.
5. jednom riječju / kratko i jasno > egy / röviden
6. Temperatura je lagano padala. > Lassan a hőmérséklet.
7. tihim glasom >
8. biti sličan / sličiti na > hasonlít vagy vmihez
9. Smijem li ostaviti svoja kola pored šatora? > Leállíthatom a a sátor mellé?
10. on je pametna glava > okos
11. unutra / u dubini duše >
12. po zanimanju >
13. dobiti posao / radno mesto > állást
14. držati se za > megkapaszkodik
15. Kreće li trajekt odavdje? > Innen indul a ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!