TEST 82: hrvatski - češki

Drag the word to the blank!
činí - že - Ceny - Parkovací - jsou - kola - mezi - německý - ryby - stánkem - učinit - uskutečnit - všechno - vzít - změnit -

1. u četiri oka > čtyřma očima
2. U cijene nije uračunato pakiranje. > jsou uvedeny bez obalů.
3. učiniti mogućim / omogućiti > / umožnit
4. Njegove intelektualne sposobnosti su divne. > Jeho intelektuální schopnosti skvělé.
5. njemački proizvod > výrobek / německá produkce
6. Skrenite u ulicu poslije kioska za novine. > Za novinovým odbočte / zahněte.
7. Imate li kuhanu kokoš ili kuhanu ribu? > Máte vařená kuřata nebo ?
8. Mogu li se na licu mjesta iznajmiti bicikli? > Je možné si na místě zapůjčit (jízdní) ?
9. Koliko iznosi pristojba / taksa po osobi? > Kolik poplatek za jednu osobu?
10. donijeti odluku > rozhodnutí
11. Vrijeme za parkiranje je isteklo. > doba uplynula.
12. stalo mi je do toga da > záleží mi na tom,
13. tu se ne može ništa uraditi / to se ne da promijeniti > s tím se nedá nic dělat / na tom se nedá nic
14. sve drugo > ostatní
15. uzeti / prisvojiti > obsadit / do vlastnictví

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!