TEST 29: hrvatski - češki

Drag the word to the blank!
Vám - dobře - dobrá - mé - nezůstalo - očí - potěšením - propuknout - rychlosti - sebe - silnice - vpředu - zatnout - zkazit - znamení -

1. što se mene tiče > co se mne / osoby týče
2. na ivičnjaku > na (o)kraji ulice /
3. najvećom brzinom > v nejvyšší
4. Tamo naprijed stoji putokaz / oznaka. > Tam stojí ukazatel / cedule.
5. Dana … sam Vam poslao jednu narudžbu. > Dne ... jsem zadal objednávku.
6. rasplakati se > v pláč
7. od srca rado > z celého srdce / s
8. ništa nije ostalo > nic / nezbylo
9. Imali smo odjel za nas. > Měli jsme oddělení / kupé sami pro .
10. znak dati > dávat
11. to je lako moguće / može biti > to je docela možné / může být
12. dobar urod krumpira > úroda brambor
13. pokvariti želudac > si žaludek
14. stisnuti pesnicu > sevřít / pěst
15. izgubiti iz vida > ztratit se z / z dohledu

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!