TEST 88: hrvatski - češki

Drag the word to the blank!
číst - špatné - účtenku - Nerušit - Nevím - Obdrželi - Rozumí - brzy - budoucnosti - desáté - francouzský - nikdo - proto - ráno - vlastní -

1. u četiri sata ujutro > ve čtyři hodiny
2. u budućnosti > v
3. u rano ujutro > ráno
4. čitati novine > noviny
5. na pogrešnoj strani > na straně
6. Vašu pošiljku smo dobili / primili. > / dostali jsme Vaši zásilku.
7. Ne znam da li ona ima sina ili kćer. > , jestli má syna nebo dceru.
8. pet do pola deset > za pět minut půl
9. Bila je bolesna, pa zbog toga nije došla. > Byla nemocná, a nepřišla.
10. nitko drugi / nitko osim / nitko više > jiný
11. imati vlastita kola > mít auto
12. Ona razumije kineski. > čínsky.
13. Hoćete li mi dati račun? > Můžete mi dát , prosím?
14. Molim ne smetati! > !
15. francuski jezik > jazyk / francouzština

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!